AUKCE A INZERCE
ÚVOD
-AUKCE
-ZÁBAVNÉ AUKCE
-INZERCE
-


Facebook
LeadingFarmers.cz > Aukce a inzerce

Aukce a inzerce

Tato část služby LeadingFarmers.cz je zaměřená na obchod.

Internetové aukce

Tato část služby LeadingFarmers.cz je určena pro obchodování. Je uzpůsobena tak, že umožňuje obchodování s jakýmkoli zbožím, dokonce i se službami. Záleží pouze na Vás, co chcete prodat, nebo koupit. Zemědělské podniky mohou nabízet k prodeji nejen své výrobky, ale také třeba použité stroje a zařízení. Dodavatelé hnojiva, osiva, pesticidy… Obchodníci mohou vyhlásit aukci na komoditu, kterou chtějí koupit. Velkým odběratelem je zemědělský podnik, který může touto cestou vyhlásit aukci na zboží, které potřebuje (hnojiva, osiva, pesticidy, nafta…) Dodavatelé budou reagovat svými nabídkami.

Aktivní přístup do internetové aukce mají pouze členové nebo návštěvníci služby LeadingFarmers.cz. Je potřeba, aby s naší společností, organizátorem aukcí, uzavřeli "Smlouvu o zajištění internetové aukce", jejíž součástí jsou i "Pravidla internetové aukce". Člen aukce má právo prohlížet, vyhlašovat a účastnit se aukcí.

Zábavné aukce

Jedná se o aukce, kde se na rozdíl od tradičních aukcí, draží pouze drobné zboží, které nemusí přímo souviset se zemědělstvím. Nicméně je příjemné pokusit se ho získat. Zábavné aukce vyhlašuje pouze organizátor aukcí (společnost Leading Farmers CZ, a.s.). Účastnit aukcí se může každý člen i návštěvník služby LeadingFarmers.cz, který se přihlásil svým uživatelským jménem a heslem a přitom nemusí mít uzavřenou "Smlouvu o zajištění internetové aukce".

Inzerce

Inzerce slouží ke zveřejnění nabídky a poptávky po zemědělských komoditách a po zemědělské technice. Je zde také burza zaměstnání. Přístup do této sekce je veřejný.