NÁPOVĚDA
ÚVOD
-ČASTÉ DOTAZY
-MOJE HOSPODÁŘSTVÍ
-ESHOP
-JAK OBJEDNÁVAT
-KNIHOVNA
-ČLENOVÉ
-DOMOVSKÁ STRÁNKA
-NASTAVENÍ EMAILU
-VYHLEDÁVÁNÍ
-


Facebook
LeadingFarmers.cz > Nápověda > Úvod

Úvod

Hledání:Zde najdete všechny potřebné informace pro pohodlné použití naší web aplikace.

LeadingFarmers.cz je internetová obchodní zóna, která je výhradně zaměřená na oblast zemědělství. Provozuje jí akciová společnost Leading Farmers CZ.

Je to soukromá služba, která je určená zemědělským podnikům. Ostatní uživatelé mají k této aplikaci pouze omezený přístup, který v zásadě spočívá v přístupu k nabídce produktů a služeb.

LeadingFarmers.cz ovšem není pouze prodejním místem, ale je také informačním centrem, poradenským nástrojem a diskusním fórem. Naše společnost sleduje cíl spočívající v užší a efektivnější spolupráci se zemědělskými podniky a následně optimalizaci vstupů a zvyšování výnosů a tím i zlepšení celkových ekonomických výsledků. LeadingFarmers.cz je jedním z významných nástrojů, které pomáhají ke splnění tohoto cíle. Zároveň tento nástroj slouží k posílení pocitu sounáležitosti zemědělských výrobců. Společně tak můžeme pracovat na zlepšení produktivity, výměně informací a zvýšení ziskovosti v době, která klade před české zemědělce řadu obtížných otázek.

Naše společnost přiděluje každému zemědělskému podniku poradce, který bude prvořadou kontaktní osobou s uživatelem. Úkolem tohoto poradce je pomoci Vám využívat všechny možnosti a nabídky, které LeadingFarmers.cz poskytuje. Aplikaci je možné používat kdykoliv, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

Do budoucna bude tato internetová obchodní a poradenská zóna hrát komplexnější úlohu při zajištění přístupu zapojených zemědělských podniků nejen k produktům a službám, ale i k odběratelům a zpracovatelům zemědělských komodit.

.Pokud potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat.

.Zde si můžete stáhnout program Teamviewer pro vzdálený přístup: stáhnout.