NÁPOVĚDA
ÚVOD
-ČASTÉ DOTAZY
-MOJE HOSPODÁŘSTVÍ
-ESHOP
-JAK OBJEDNÁVAT
-KNIHOVNA
-ČLENOVÉ
-DOMOVSKÁ STRÁNKA
-NASTAVENÍ EMAILU
-VYHLEDÁVÁNÍ
-


Facebook
LeadingFarmers.cz > Nápověda > Moje hospodářství

Moje hospodářství

Hledání:Zde najdete několik agronomických nástrojů, které slouží k optimalizaci vstupů v rostlinné produkci:

  • "Kniha honů" je program, který slouží k evidenci operací prováděných na jednotlivých pozemcích. Po vyplnění jsou rozhodující data odeslána do LeadingFarmers.cz, kde další program data zpracuje a vytvoří reporty, které odešle nazpět uživateli.
  • Analýza umožňuje modelování rentability dusíkatého hnojení a stanoví optimální dávku dusíku, při kterém se dosáhne maximálního zisku z hektaru.
  • Hydro N-Tester doporučí dávku dusíku u produkčního a pozdního přihnojení obilovin.
  • HydroPlan je program, který slouží k plánování hnojení. Je to kalkulační nástroj, který zohledňuje druh plodiny, žádané výnosy, organické hnojení, druh půdy a zásoby živin, aby navrhl potřebu hnojení. Po vyplnění dat do HydroPlanu jsou rozhodující data odeslána do LeadingFarmers.cz, kde se zobrazí seznam doporučených hnojiv.