NÁPOVĚDA
ÚVOD
-ČASTÉ DOTAZY
-MOJE HOSPODÁŘSTVÍ
-ESHOP
-JAK OBJEDNÁVAT
-KNIHOVNA
-ČLENOVÉ
-DOMOVSKÁ STRÁNKA
-NASTAVENÍ EMAILU
-VYHLEDÁVÁNÍ
-


Facebook
LeadingFarmers.cz > Nápověda > Časté dotazy

Časté dotazy

Hledání:Zde uvádíme seznam častých otázek o používání počítače, internetu, posílání elektronické pošty a využití sítě LeadingFarmers.cz.

Jak zapnu svůj počítač?

Svůj počítač zapnete tak, že stlačíte bílé tlačítko v horní levé části vašeho počítače. Počkejte, než se na počítači rozsvítí obrazovka, žádající vás o přihlášení se a zadání hesla. Vypište svoje uživatelské jméno a heslo, čímž do svého počítače získáte přístup. Upozornění: Své heslo uchovávejte v tajnosti, neboť nejenže by si jiné osoby mohly vaše soubory LeadingFarmers.cz prohlížet, ale mohly by je také měnit nebo vymazat.

Jak vypnu svůj počítač?

Svůj počítač vypnete tak, že uzavřete všechny soubory a programy. Na vaše spodní nástrojové liště jsou vyznačeny všechny otevřené - běžící programy. Jakmile je tato lišta prázdná, klikněte na tlačítko Start v levém dolním rohu obrazovky. Klikněte na "Vypnout", na obrazovce vyskočí malé okno s dotazem, zda chcete počítač vypnout, restartovat, nebo přepnout do úsporného režimu. Z nabídky si vyberte pokyn "Vypnout". Váš počítač se vypne během jedné minuty.

Proč potřebuji ochranu proti proudovému přepětí?

Žádný počítač by neměl být zapojen přímo do sítě. Namísto toho by měly být počítače, monitory i modemy zapojeny do ochrany proti přepětí, která chrání počítače před náhlými zvýšeními nebo poklesy napětí v síti, které mohou počítače i monitory poškodit. Toto poškození může nastat někdy okamžitě, v jiných případech probíhá pomalu. Aby bylo zajištěno, že váš počítač i monitor fungují co nejlépe, vždy používejte chránič přepětí.

Co je to Internet?

Internet je spojení mezi mnoha skupinami uživatelů. Internet přenáší informace od uživatele v jedné skupině uživateli ve stejné nebo jiné skupině.

Jak získám přístup k Internetu?

Technické požadavky: předpokládejme, že někde existuje počítač s informacemi, o které máte zájem. Tento počítač se nazývá hostitel. Váš počítač se nazývá klient nebo uživatel. Ke komunikaci mezi vámi jako klientem a hostitelem musíte použít prostředníka, nazývaného poskytovatel internetové služby (ISP), zajišťující vaše připojení přes běžnou telefonní linku. ISP vám poskytuje přístup na Internet.

Co dělat, když se potřebuji připojit k Internetu?

Potřebujete nejméně šest samostatných položek:

 • Počítač
 • Modem
 • Běžnou telefonní linku
 • Internetový komunikační software
 • Prohlížeč
 • Účet u ISP

Existují bezpečnostní problémy související s Internetem?

Pokud budete zachovávat určitou opatrnost, je jich jen málo. Zaprvé, pokud vám vyhovuje něco sdělovat pomocí bezdrátového telefonu nebo na korespondenčním lístku, mělo by vám vyhovovat i pohodlné posílání informací po Internetu. Pokud existuje něco citlivějšího, pak byste měli vždy posílat informaci s využitím ochrany dat jejich šifrováním. Toto zabezpečení je k dispozici na vašem počítačovém prohlížeči.

Přešel jsem na novou stránku, ale vypadala divně.

Stiskněte tlačítko Obnovit. Tím se obnoví stránka a aktualizují data, která se napoprvé nemusela natáhnout správně.

Pokoušel jsem se přejít na novou stránku, ale objevilo se hlášení znějící "HTTP Error 404 (Chyba 404)".

Tato stránka může být dočasně ve výstavbě, nebo mohou existovat problémy se serverem. Ve většině případů to na Internetu znamená, že se stránka, kterou hledáte, buď přestěhovala, nebo již neexistuje. U stránek služby LeadingFarmers.cz však je hlášení Error 404 vzácné a znamená dočasnou chybnou funkci datového přenosu. Můžete se pokusit stisknout znova tlačítko obnovit, jinak se pokuste navštívit tuto stránku později.

Můj počítač vydává občas takový legrační cvakavý zvuk.

Je zatížen zpracováním dat nebo vymazává staré soubory. Nejlepší je počkat.

Na chvíli jsem opustil svůj stůl a obrazovka počítače ohlašuje LeadingFarmers.cz.

Váš počítač se sám nevypnul a monitor prostě "spí", aby šetřil proud. Nepokoušejte se jej opět "oživovat" pomocí síťového vypínače, protože ve skutečnosti tím dojde k jeho vypnutí bez poskytnutí možnosti, aby počítač sám svou činnost ukončil. Namísto toho stiskněte na klávesnici kteroukoli klávesu nebo pohněte myší.

Proč se někdy vracím na přihlašovací stránku, když kliknu na ikonu?

Váš počítač je naprogramován tak, aby vás v případě nečinnosti po určenou dobu vrátil na stránku přihlášení uživatele. Je to bezpečnostní opatření, které má zajistit, aby byly všechny vaše informace zabezpečeny, a aby si tuto obrazovku nemohl prohlížet nikdo jiný než vy, pokud náhodou opustíte počítač, nebo pokud jste museli na dlouhou dobu odejít z místnosti.

Co je to E-mail?

E-mail znamená elektronickou poštu. Elektronickou poštu (zprávy) je možné zasílat komukoli s adresou elektronické pošty. E-mail je posílán přes Internet. E-mail je ukládán ve vaší "poštovní schránce". Můžete do poštovní schránky vstoupit a odesílat zprávy na jakoukoli adresu kdykoli během dne či noci.

Jak pošlu zprávu elektronickou poštou?

Společnost LeadingFarmers.cz zřídila všem členům adresy elektronické pošty. Abyste získali přístup k vaší elektronické poště, klikněte na ikonu poštovního klienta (Outlook Express). Zadejte své uživatelské jméno a heslo. Klikněte na Napsat zprávu. Vypište adresu, na kterou posíláte svou zprávu. V textovém poli označeném Zpráva napište svou zprávu. Po dokončení klikněte na Odešli mail a vaše zpráva bude odeslána.

Jak aktualizuji svůj adresář?

Přejděte na záložku označenou Adresář. Pak klikněte na políčko označené Nový záznam a zadejte příslušné informace. Po dokončení klikněte na Provedeno a adresa bude uložena.

Jak mohu používat LeadingFarmers.cz?

Služba LeadingFarmers.cz je otevřena nepřetržitě 24 hodin denně, po 7 dní v týdnu. Ve vztahu k relacím neexistuje žádný časový limit. Přesto však pamatujte na to, že při připojení vám vznikají náklady na místní hovorné.

Budu mít přímý kontakt s někým ve společnosti Leading Farmers CZ, nebo budu mít pouze možnost užívat počítač?

Ke svému poradci budete mít přístup přes Internet, telefonicky, E-mailem i osobním kontaktem. LeadingFarmers.cz je další komunikační kanál.

LeadingFarmers.cz nepracuje. Co mám dělat?

Nejprve zkontrolujte, zda jsou všechny kabely propojeny s počítačem. Jako druhý krok zkontrolujte telefonní linku, abyste zjistili, zda je funkční. Za třetí restartujte Windows. To provedete uzavřením všech programů a kliknutím na tlačítko Start vlevo dole na obrazovce. V nabídnutém okně si vyberte příkaz Vypnout a dále Restartovat. Váš počítač se automaticky znovu spustí (restartuje). Pokud nic nefunguje, zavolejte svého poradce LeadingFarmers.cz a upozorněte ho na vzniklý problém.

Moje hospodářství

Co je služba Moje hospodářství? Jak mi pomůže?

Program Moje hospodářství umožňuje zemědělskému výrobci vedení a udržování evidence o farmě a umožňuje vedení záznamů o ziskovosti a farmě. Zároveň je Moje hospodářství navrženo tak, aby se stalo nástrojem, pomáhajícím stanovit, kolik hnojiva by se mělo použít:

 • Plán hnojení jednotlivých pozemků zpracuje s programem HydroPlan.
 • Modul Analýza navrhne optimální dávku dusíku, při kterém se dosáhne nejvyššího zisku z hektaru.
 • Služba Hydro N-Tester doporučí optimální dávku dusíku pro produkční a pozdní přihnojení obilovin.
 • Program "Kniha honů" slouží k vedení a udržování evidence o farmě (rostlinné produkci). Umožňuje vedení záznamů o provedených operacích na jednotlivých pozemcích a zároveň sleduje ekonomiku.

 • mít přehled o pozemcích farmy
 • modelovat a sledovat ziskovost podle pozemku
 • provádět podnikatelské simulace
 • používat program HydroPlan, Analýza a Hydro N-Tester k optimalizaci hnojení
 • používat program "Kniha honů" k evidenci operací v rostlinné produkci

Jak Moje hospodářství pracuje?

Aby bylo možné používat Moje hospodářství efektivně, musíte také používat program Moje farma a HydroPlan. Poté, co v HydroPlanu zpracujete model hnojení svých plodin, můžete přenést zadané informace, pro každý ze svých pozemků, do LeadingFarmers.cz. Po přenesení informací do počítače se vytváří vstupy polí ve službě Moje hospodářství pro každou z plodin (pozemek), kterou zadáte do HydroPlanu.

Jak zadám informace o pozemcích do programu "Kniha honů"?

V současné době je jediným způsobem k vytvoření nových záznamů o pozemcích jejich ruční vyplnění. Do budoucna ovšem plánujeme, že některá data bude moc přenést z programu HydroPlan a tím vlastně odstraníme dvojí vyplňování. "Kniha honů" byla navržena tak, aby doplňovala funkce HydroPlanu. HydroPlan vám umožňuje vytvářet nová pole a modelovat hnojení pěstovaných plodin podle vaší volby. V Moji farmě se potom zaznamenávají jednotlivé operace prováděné na pozemku. Po odeslání dat pak dostanete již zmíněné reporty.

Udělal jsem chyby ve svém posledním natažení dat z programu Hydroplan. Jak mohu své údaje opravit?

Pokaždé, když natahujete informace z Hydroplanu do LeadingFarmers.cz, jsou nahrazena veškerá předchozí natažená data za stejný rok. Proto platí, že pokud jste zaslali z Hydroplanu do Moje hospodářství špatné údaje, řešením je opravit vaše údaje vložené do programu Hydroplan a opětovně je natáhnout.

Internetový obchod

Odkud jsou produkty dodávány?

Na LeadingFarmers.cz postupně najdete širokou nabídku produktů a služeb, která bude od různých dodavatelů. Bude se jednat o hnojiva, agrochemikálie, osiva, krmné směsi, naftu. Ale i služby aplikace hnojiv, kombajnové sklizně a další. Nechceme se ale zaměřit pouze na nabídku ryze zemědělskou, ale také chceme nabídnout další produkty a služby, které s podnikáním v zemědělství souvisí také. Bude se jednat například o nabídku počítačů, internetového připojení, ale i třeba o služby z oblasti pojišťovnictví.

Mohu prodat své zemědělské výstupy na LeadingFarmers.cz?

Na LeadingFarmers.cz, v části Členové - BBS - nabídka/poptávka, je možné umístit svoji nabídku. Zároveň je dobré tuto část sledovat, protože se zde objevuje i poptávka po komoditách.

Co se stane, pokud existuje produkt, který požaduji a na LeadingFarmers.cz jej nemohu nalézt?

Zavolejte nebo zanechejte e-mailovou zprávu svému poradci s příslušným dotazem. Existuje možnost, že vám bude poradce schopen s vyřízením vašeho požadavku pomoci.

Mají zboží a služby popisované v LeadingFarmers.cz stejnou kvalitu, jako produkty prodávané přes distributory?

Ano, zboží a služby nabízené přes LeadingFarmers.cz jsou přinejmenším stejné kvality jako ty, které zjistíte u distributorů a obchodníků.

K čemu slouží políčko "Doplňující podmínky" v Objednávkovém formuláři?

Zde máte možnost specifikovat další kritéria dodávky objednaných produktů a služeb, jako např. datum dodávky, čas, způsob dopravy atd., nebo navrhované platební podmínky a cenu.

Členové

Jak BBS pracuje?

BBS je vymezený prostor na stránce, v němž mohou pěstitelé diskutovat libovolné téma, které chtějí. Pracuje obdobně jako skutečná nástěnka, na kterou někdo nalepí zprávu, která je k dispozici k přečtení celému společenství a pokud si někdo přeje, je možné zde přidat odpověď. V LeadingFarmers.cz je odesílána zpráva takto:

 • Otevření sekce Členové.
 • Z hlavní obrazovky klikněte na tlačítko Nová zpráva nahoře.
 • Nyní jste se přepnuli do obrazovky Nové zprávy. V nabídnutém poli napište, co byste v rámci diskusního fóra chtěli sdělit, a následně klikněte na Předej. Vaše zpráva byla zaevidována do diskusního fóra. Pokud byste rádi odpověděli na zprávu, která byla zveřejněna někým jiným, prostě klikněte na Předmět zprávy a budete přeneseni do obrazovky odpovědi.

Kdo může číst zprávy, které posílám?

Vaše zprávy mohou číst všichni členové LeadingFarmers.cz. Jsou to jednak další pěstitelé, účastnící LeadingFarmers.cz projektu, a dále pak někteří zaměstnanci společnosti Leading Farmers CZ.

Mohu poslat e-mail komukoli ze sekce Členové?

Nikoli. Část Členové je určena pouze pro členy, což znamená, že je můžete používat pouze ke komunikaci s ostatními členy. Přesto však můžete pomocí své aplikace e-mail posílat zprávy komukoli, kdo má přístup na Internet. Viz bližší podrobnosti v části Jak pošlu e-mailovou zprávu?

Knihovna

Prozkoumával jsem odkazy v Knihovně a ztratil jsem se v síti World Wide Web. Jak se snadno dostanu zpátky na LeadingFarmers.cz?

K návratu na stránku LeadingFarmers.cz můžete kdykoli kliknout na logo LeadingFarmers.cz ve svém prohlížeči. Pokud to nepůjde, napište http://www.leadingfarmers.cz v poli pro zapsání adresy URL svého prohlížeče a budete přeneseni zpět.

Kdo je odpovědný za Knihovnu? Koho mohu kontaktovat ve vztahu k námětům obsahu?

Obsah Knihovny je shromažďován z četných zdrojů, a to jak z České republiky, tak celosvětově. Pokud máte ke Knihovně jakékoli náměty či připomínky, měli byste kontaktovat svého poradce LeadingFarmers.cz nebo obsahového správce LeadingFarmers.cz.

Vyhledávání

Jaký druh informací mohu nalézt kliknutím na ikonu "vyhledávání"?

Ikona vyhledávání vám umožňuje získat přístup k vyhledávači, který prohledává celou aplikaci LeadingFarmers.cz, nebo přes vámi vybraný vyhledávací server celý internet. V části Často kladené dotazy (FAQ) je další vyhledávač, který vyhledává hesla pouze v této části.

Jak zjistím informaci, která není v LeadingFarmers.cz obsažena?

Nejprve se podívejte do části Knihovny. Zde jsou odkazy na četné zemědělské zdroje, a dále i na počasí, telefonní seznam a vyhledávače, které prohledávají celou síť Internetu. Vždy se můžete vrátit na stránku LeadingFarmers.cz kliknutím na vaši internetovou lištu, či Domů. Případně můžete napsat: http://www.leadingfarmers.cz.
Případně můžete zanechat e-mail pro správce obsahu LeadingFarmers.cz a požádat jej o některé jiné informační zdroje, o které byste měli zájem.

Hledal jsem termín pomocí vyhledávače LeadingFarmers.cz, ale nic mi nepřišlo. Co mám dělat?

V části Knihovny pod záložkou Odkazy je seznam českých vyhledávačů. Tyto vyhledávače prohledávají Internet podle vašeho dotazu. Kromě toho je zde odkaz na americký vyhledávač jménem AltaVista, který vám umožňuje zadávání a vyhledávání dotazy v češtině. Každý vyhledávač má jiný způsob vyhledávání informací, proto vždy obdržíte různé výsledky vyhledávání.